Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Innowacyjni w Działaniu"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Krzywe Koło 32
Kod pocztowy
21-100
Miejscowość
Lubartów
Województwo
lubelskie
Powiat
lubartowski
Gmina
Lubartów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000510660
REGON
06169091600000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami fundacji są: 1) Popieranie i promocja różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, historycznej, zdrowotnej, ekologicznej, zawodowej, ekonomicznej. 2) Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka i upowszechnianie edukacji dorosłych. 3) Współpraca z organizacjami edukacyjnymi, kulturalnymi, społecznymi, charytatywnymi, zdrowotnymi, ekologicznymi, zawodowymi, ekonomicznymi w kraju i zagranicą. 4) Rozwój kadr nowoczesnej oświaty, kultury i biznesu, promowanie nowatorskich metod nauczania dla wszystkich szczebli edukacji, promowanie idei twórczego i konstruktywnego myślenia w edukacji i w rozwoju osobistym. 5) Wspomaganie i promowanie przedsięwzięć wyrównujących szanse edukacyjne. 6) Rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, ekologicznych, zawodowych, charytatywnych, ekonomicznych oraz społeczno-gospodarczych. 7) Wyrównywania szans osób z miast i obszarów wiejskich, kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i społecznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 8) Działalność edukacyjna, badawcza, naukowo-oświatowa, w tym również polegająca na kształtowaniu młodych ludzi w zakresie działań związanych z branżą internetową, prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem i rozwojem projektów internetowych, pomoc w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć internetowych. 9) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 10) Edukacja międzykulturowa w tym kształtowanie kompetencji dzieci i młodzieży, przełamywanie stereotypów i stygmatyzacji, pomoc imigrantom i uchodźcom w asymilacji kulturowej oraz adaptacji w nowych warunkach. 11) Działalność wydawnicza o charakterze naukowo-informacyjnym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej