Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
601 637 984
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Ogrodowa 8 lok. 62
Kod pocztowy
00-876
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Adres kontaktowy
Ulica
Kutrzeby 5
Kod pocztowy
52-213
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000508882
REGON
364413846
NIP
5272726328
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
400
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Skorzystaj z mediacji: smg@mediacje.pl, tel. 723 111 638

Kształcimy mediatorów i prowadzimy mediacje. Dajemy rękojmię i gwarancję jakości.

Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych (SMG) zrzesza specjalistów zajmujących się mediacjami w sprawach gospodarczych oraz innymi alternatywnymi wobec sądu sposobami rozwiązywania konfliktów w tym zakresie. Celem stowarzyszenia jest budowanie zaufania na wolnym rynku przedsiębiorczości oraz aktywne promowanie i wspieranie rozwoju mediacji gospodarczych. Stowarzyszenie pełni rolę korporacji zawodowej, standaryzuje i wspiera pracę polskich mediatorów oraz stoi na straży etyki zawodu. SMG jest zrzeszone w środowisku mediatorów polskich działającym od 1989 roku - w: Europejskiej Akademii Mediacji i Negocjacji (ENMA) i Polskiej Izbie Mediatorów.

About

The Association of Commercial Mediators (SMG) brings together specialists dealing with mediation in commercial matters and other methods of resolving conflicts in this area alternative to the court. The aim of the association is to build trust in the free market of entrepreneurship and to actively promote and support the development of commercial mediation. The association acts as a professional corporation, standardizes and supports the work of Polish mediators and upholds the ethics of the profession. SMG is associated in the environment of Polish mediators operating since 1989 - in: the European Negotiation & Mediation Academy (ENMA) and the Polish Chamber of Mediators (Polska Izba Mediatorów).

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
porady prawne, pomoc prawna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe

Zarząd

Jerzy Śliwa, Prezes
Anna Ficek, Wiceprezes
Andrzej Miś, Wiceprezes
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Oddziały w 16 województwach, mediatorzy w 46 polskich sądach okręgowych.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
15105015041000009030488440
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej