Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Rozwoju Turystyki i Rekreacji "Lorus"

Fundacja Rozwoju Turystyki i Rekreacji "Lorus"
Kontakt
Telefon
509 076 985
Adres rejestrowy
Ulica
Pstrowskiego 30A
Kod pocztowy
10-602
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
stromy zjazd
Adres kontaktowy
Ulica
Pstrowskiego 30A lok. 3
Kod pocztowy
10-602
Miejscowość
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000508353
REGON
28158884000000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania fundacji jest:
1) zwiększenie jakości usług świadczonych w zakresie rekreacji i turystyki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz promowanie walorów turystyczno- rekreacyjnych poza granicami państwa,
2) poprawienie wizerunku regionów w zakresie turystyki i rekreacji,
3) wzbogacanie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej,
4) ochrona walorów przyrodniczych i turystycznych regionu,
5) opieka nad florą i fauną oraz dziedzictwem przyrodniczym i historycznym,
6) wspieranie i promowanie działalności o charakterze ekologicznym i innowacyjnym,
7) działania na rzecz poprawy infrastruktury lub rozwiązań korzystnych dla turystów i branży turystycznej oraz promowanie korzystnych i nowoczesnych rozwiązań na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
8) promowanie w kraju i zagranicą oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu,
9) promowanie w kraju i zagranicą walorów przyrodniczych i dóbr kultury regionu,
10) prowadzenie działalności turystyczno-rekreacyjnej zwłaszcza w oparciu o innowacje,
11) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
12) promowanie zdrowego stylu życia,
13) rozpowszechnianie wiedzy na temat pierwszej pomocy, zagrożeń i możliwości ich unikania, związanych z uprawianiem turystyki, rekreacji i sportu,
14) podejmowanie, wspieranie i promocja działań o charakterze rekreacyjno- sportowym i turystycznym,
15) poprawa jakości życia, komfortu i zadowolenia mieszkańców regionu,
16) działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i agroturystyki w regionie,
17) działania na rzecz aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży,
18) przygotowywanie atrakcji dla dzieci i młodzieży,
19) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
20) wprowadzanie innowacyjnych pomysłów i technologii w obszarze działania,
21) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
22) działalność w sferze pomocy społecznej,
23) prowadzenie działalności naukowo-edukacyjnej wspierającej turystów, podróżników i miłośników geografii i świata,
24) wspieranie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze turystyczno-rekreacyjnym,
25) zwiększanie kwalifikacji osób działających w obszarze turystyki i rekreacji,
26) zwiększanie poziomu zadowolenia klientów korzystających z usług turystycznych i rekreacyjnych,
27) zapewnienie członkom Fundacji szeroko rozumianego wsparcia merytorycznego,
28) organizacja imprez sportowych oraz wyjazdów turystycznych,
29) organizacja zawodów, turniejów, pokazów, koncertów, festiwali, pikników, wystaw galerii, targów i event-ów,
30) odnajdywanie i ochrona dziedzictwa historycznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Izabela Żelechowska, Rada Fundacji
Marta Szopa, przewodnicząca Rady Fundacji
Mateusz Turowski, sekretarz
Maciej Paziewski, w-ce prezes
Paweł Dudek, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej