Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Stowarzyszenie "Takie Życie"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Legionów 31 lok. 16
Kod pocztowy
86-300
Miejscowość
Grudziądz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Grudziądz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000507097
REGON
34156873600000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych psychicznie oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom (osobom im bliskim). 2. Uczestniczenie w procesach likwidacji wszelkich barier między pełnosprawnymi a społecznością niepełnosprawnych w celu kształtowania partnerskich postaw między nimi. 3. Działalność charytatywna. 4. Promocja i organizowanie wolontariatu. 5. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz (osób bliskich osobom niepełnosprawnym). 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin. 8. Rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz rewalidacja osób niepełnosprawnych. 9. Edukacja osób niepełnosprawnych psychicznie, ich rodzin i innych osób.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej