Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Ekumeniczna Fundacja Bethlehem
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Jana Śniadeckiego 7
Kod pocztowy
41-100
Miejscowość
Siemianowice Śląskie
Województwo
Śląskie
Powiat
Siemianowice Śląskie
Gmina
Siemianowice Śląskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000505163
REGON
24355357000000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Krzewienie zasad filantropii, tolerancji, kultury i dziedzictwa narodowego, ekumenizmu w szczególności na wzbogaceniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania. 2. Pomoc (psychologiczna) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 3. Pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie aktywizacji zawodowej dla tych osób. 4. Edukacja dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych. 5. Edukacja, rozwój oraz promocja uniwersalnych wartości humanistycznych. 6. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających. 7. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej, finansowej i zdrowotnej. 8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży. 9. Pomoc bezdomnym i ciężko chorym. 10. Pomoc inwalidom. 11. Krzewienie idei integracji ogólnoświatowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i kulturami. 12. Pokazywanie różnic w postrzeganiu wartości kulturowych oraz wskazywanie właściwych postaw z tym związanych. 13. Krzewienie właściwych postaw i wiedzy o innych systemach wartości, systemach filozoficznych i religijnych, wspieranie dialogu międzyreligijnego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji