Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Ekumeniczna Fundacja Bethlehem
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
503 723 252
Telefon
511 727 437
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pon. wt. pt. 9.00 - 12.00; śr. czw. 15.00 - 18.00
Ulica
Gliwicka 81
Kod pocztowy
40-854
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000505163
REGON
24355357000000
NIP
6431765213
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

1. Krzewienie zasad filantropii, tolerancji, kultury i dziedzictwa narodowego, ekumenizmu w szczególności na wzbogaceniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania.
2. Pomoc (psychologiczna) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
3. Pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie aktywizacji zawodowej dla tych osób. 
4. Edukacja dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych. 
5. Edukacja, rozwój oraz promocja uniwersalnych wartości humanistycznych. 
6. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających. 
7. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej, finansowej i zdrowotnej. 
8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży. 
9. Pomoc bezdomnym i ciężko chorym. 
10. Pomoc inwalidom. 
11. Krzewienie idei integracji ogólnoświatowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i kulturami. 
12. Pokazywanie różnic w postrzeganiu wartości kulturowych oraz wskazywanie właściwych postaw z tym związanych. 
13. Krzewienie właściwych postaw i wiedzy o innych systemach wartości, systemach filozoficznych i religijnych, wspieranie dialogu międzyreligijnego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej