Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Księgowość i nie tylko Poznaj podstawowe obowiązki każdej NGO! Dołącz 11.12 o 14.00 do #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 148 630
Adres rejestrowy
Ulica
Zielińska 11a lok. 3
Kod pocztowy
31-227
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000505094
REGON
12312945400000
NIP
9452179634
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

  • działanie na rzecz: nauki, kultury, edukacji, oświaty, wychowania, ekologii i ochrony środowiska naturalnego, edukacji cyfrowej, promocji sektora rybnego oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie poprzez prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów, konferencji, spotkań, paneli dyskusyjnych oraz organizowania koncertów muzycznych, w tym również i o charakterze charytatywnym i dobroczynnym w szczególności: - działania na rzecz edukacji elektronicznej i cyfryzacji; - działania na rzecz aktywizacji życia osób starszych w wieku 45 +; - propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym; - rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw lokalnych; - działania na rzecz rozwoju sektora rybnego; - upowszechnianie wiedzy, działalności gospodarczej i samorządowej; - aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym regionu między innymi poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, publikacje i inne prezentacje medialne; - promowanie i wspieranie twórczości artystycznej i literackiej lokalnych twórców, animowanie życia artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych i seniorów; - działalność w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; - przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez działanie na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych; - promowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska, zabytków, sportu oraz kultury; - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; - doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizacji punktów doradztwa i poradnictwa; - organizowanie i udział w imprezach promujących region; - organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i zagranicą; ciąg dalszy w statucie stowarzyszenia podpunkt p) i kolejne.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Wielka pomoc wielkie cele.....
Pomóż nam zbudować naszą Fabrykę.
10,00 zł
1/130 zakupu laptopa z office na potrzeby prowadzenia zajęć- docelowo 8 szt.
10,00 zł
1/31 zakupu biurka na potrzeby prowadzenia zajęć - docelowo 10 szt.
10,00 zł
1/80 kosztu zakupu drukarki do Stowarzyszenia -1 szt.
Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
muzyka
teatr
taniec
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
porady prawne, pomoc prawna
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Artur Kustosz, Prezes Zarządu
Krystyna Grzywa, Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Sendor, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej