Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Fundacja Estera
Kontakt
Telefon
508 403 678
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
02-817
Miejscowość
Warszawa-Ursynów
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000504290
REGON
14723363500000
NIP
951-23-79-869
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest podejmowanie działań, mających na celu ratowanie życia i zdrowia uchodźców oraz wspieranie ich starań dążących do rozpoczęcia nowego życia na uchodźstwie. Równocześnie skutecznie zmieniamy postawę polskiego społeczeństwa wobec uchodźców będących chrześcijanami z Syrii poprzez uświadamianie, w jak dramatycznej sytuacji są ci ludzie.

Zmierzamy do realizacji tego celu szukając możliwości wprowadzenia zmian ustawodawczych, a później je lobbując u osób, które mają na nie realny wpływ. Promujemy swoje działania zarówno poprzez media tradycyjne, jak i internetowe wraz z social media.

Odnosimy pierwsze sukcesy. Mieliśmy znaczący wpływ na zmianę podejścia krajów europejskich do uchodźców z Syrii. Również społeczeństwo polskie wraz z rządem od kilku miesięcy wykazuje się ogromnym zainteresowaniem rozpowszechnianym przez nas tematem i dużą chęcią niesienia pomocy, czego efektem jest sprowadzenie blisko 150 osób w tym wielu dzieci. W świetle ogromu tragedii, której syryjscy chrześcijanie doświadczają każdego dnia, to wciąż jest jednak znacznie za mało. Potrzebne są realne zmiany w ustawodawstwie polskim i europejskim oraz jeszcze większa akceptacja dla udzielania pomocy na terenie RP.

Staramy się także doprowadzić do wzrostu działalności ustawodawczej w zakresie poszanowania praw kobiet i dzieci krzywdzonych ze względu na swoją kulturę, tradycję i religię.

Cele Fundacji Estera

RATOWANIE ŻYCIA I ZDROWIA
Życie i zdrowie to nadrzędne wartości dlatego też Fundacja Estera zajmuje się organizacją szeroko zakrojonej pomocy uchodźcom oraz osobom znajdującym się w regionach zagrożonych wojną. Działania te obejmują między innymi bezpośrednie ratowanie życia i ochronę zdrowia oraz wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym.

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA
Wszyscy w Fundacji uważamy, że jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych jest przyznanie wszystkim ludziom równorzędnych praw. Fundacja Estera jest zaangażowana w działania przeciwko łamaniu praw człowieka. Szczególny sprzeciw budzą w nasz wszelkie formy przemocy i dyskryminacji najsłabszych - kobiet i dzieci.

INFORMACYJNY "RUCH OPORU"
Rozpowszechnianie informacji, prowadzenie publicznej dyskusji i tym samym poruszanie debaty społecznej często jest uznawane za działania poboczne i mniej ważne. Tymczasem, bez prowadzenia tego rodzaju działalności, nie doszłoby do wielu ważnych zmian społeczno-polityczno-gospodarczych. Wzbudzanie społecznego zainteresowania problemem i kompleksowe jego wytłumaczenie ma siłę, która potrafi zakończyć wojnę, położyć kres wielu ludzkim dramatom.

OCHRONA PRAW KONSYTUCYJNYCH
Jednym z nielicznych, ale bardzo poważnym problemem systemu demokratycznego jest możliwość zaistnienia sytuacji, w której większość narusza prawa mniejszości. Aby to tego nie dochodziło, utworzono szereg mechanizmów - konstytucji, organizacji międzynarodowych, sądów, trybunałów.
Jednym z głównych czynników wywołujących sytuacje naruszeń praw mniejszości jest radykalizm religijny. Fundacja ma na celu uświadamianie, jak wielkim jest to zagrożeniem. Fundamentaliści islamscy w swoim postępowaniu kierują się bardzo skrajną interpretacją słów zawartych w Koranie. Ich wizja państwa i rządzącymi nim prawami jest sprzeczna z porządkiem konstytucyjnym każdego dojrzałego demokratycznego kraju. W krajach, w których większość społeczeństwa stanowią radykalni muzułmanie, demokratycznie narzucający prawo szariatu, łamane są prawa mniejszości religijnych oraz kobiet i dzieci. Taka sytuacja ma obecnie miejsce w samozwańczym Państwie Islamskim, taka sytuacja miała również miejsce chociażby w Afganistanie za czasów rządów Talibów. Łamane są wtedy podstawowe prawa człowieka, a kraj staje się kolebką dla organizacji terrorystycznych.
Największym zagrożeniem dla Europy jest teraz to, że wśród dużych zamieszkałych na naszym kontynencie populacji muzułmańskich, rekrutację prowadzą radykałowie a nawet terroryści. Niedawne zamachy w Paryżu zostały przeprowadzone przez terrorystów urodzonych we Francji.
Wzrost populacji radykałów islamskich jest teraz największym zagrożeniem dla Starego Kontynentu.

OD TOLERANCJI DO INTEGRACJI
Założeniem Fundacji Estera jest udzielanie pomocy uchodźcom, osobom z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantom i repatriantom oraz osobom ubiegającym się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce oraz działanie na rzecz ich integracji z polskimi obywatelami. Chcemy edukować polskie społeczeństwo w zakresie tego kim są syryjscy chrześcijanie - przed czym uciekają, jak bliska jest im nasza kultura, dlaczego trzeba im pomóc. Dążymy do tego, aby obalać mity narosłe wokół obywateli państw arabskich, zwłaszcza stereotyp myślowy, kwalifikujący wszystkich jako ortodoksyjnych muzułmanów. Zamierzamy zwiększać świadomość w zakresie faktycznego wizerunku chrześcijan syryjskich, którzy kierują się takimi samymi wartościami, co chrześcijanie europejscy. Będziemy dążyć do ukazywania wspólnej płaszczyzny kulturowej oraz podobieństw obyczajowości, a co za tym idzie łatwości w asymilacji.

NOWY POCZĄTEK
W pierwszej kolejności zajmujemy się ratowaniem życia i zdrowia uchodźców. Ale są też inne problemy, którymi musimy się kompleksowo zająć już w momencie, gdy ich życie i zdrowie jest już niezagrożone. Największą trudnością, z którą muszą zmagać się uchodźcy, jest brak środków do życia wywołany utratą wszystkich dotychczasowych dóbr materialnych oraz koniecznością rozpoczęcia życia zawodowego w zupełnie nowym dla nich miejscu o innej kulturze, tradycji, sytuacji ekonomicznej i rynku pracy. Ponadto nie można zapomnieć o barierze językowej. Dlatego musimy mieć świadomość, że rozpoczęcie przez nich nowego życia zawodowego musi być poprzedzone okresem aklimatyzacji. W tym czasie będą mieli możliwość odzyskania stabilizacji psychicznej po przeżytej traumie, wstępnego poznania nowego miejsca oraz nauczenia się języka. W tym wszystkim pomaga im Fundacja Estera.

Powyższe działania świadczone są nieodpłatnie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej