Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Wiktorius
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Wojska Polskiego 11A lok. 2
Kod pocztowy
10-290
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000502672
REGON
28157547000000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

1) promowanie świadomego rodzicielstwa, nowoczesnej edukacji seksualnej oraz postaw partnerskich; 2) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn; 3) ułatwienie beneficjentom godzenia rodzicielstwa z życiem zawodowym i rozwojem osobistym; 4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzinom wielodzietnym; 5) wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie; 6) popieranie i stosowanie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą; 7) przeciwdziałanie izolacji rodziców małych dzieci oraz osób samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin z problemem niepełnosprawności; 8) wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości); 9) zapobieganie i niwelowanie dyskryminacji jednostek i grup w społeczeństwie, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacji jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami; 10) niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin; 11) szerzenie i propagowanie wiedzy oraz idei aktywnego i zaangażowanego ojcostwa; 12) budowanie, utrwalenie i pielęgnowanie więzi emocjonalnej między ojcem a dzieckiem; 13) wspomaganie ojców w realizacji ich roli społecznej oraz przeciwdziałanie stereotypom środowiskowym; 14) edukacja oraz wychowanie dzieci i młodzieży; 15) organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży; 16) propagowanie kształcenia i samokształcenia młodzieży; 17) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia; 18) propagowanie spotkań młodzieży całego świata oraz reagowanie i pomaganie w zwalczaniu problemów dotyczących dzieci i młodzieży w Polsce oraz na całym świecie; pozostałe punkty od 19 do 29 zgodnie z § 9 statutu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej