Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Miłość
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Jana Kasprowicza 33
Kod pocztowy
62-050
Miejscowość
Mosina
Województwo
wielkopolskie
Powiat
poznański
Gmina
Mosina
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000502610
REGON
30269002800000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji jest działanie w zakresie: - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - wypoczynku dzieci i młodzieży, - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - działalności charytatywnej, - ochrony i promocji zdrowia, - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w punktach 1-32 art. 4 tej ustawy.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej