Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Wsparcia Rolnika - Polska Ziemia
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 299 10 26
Telefon
795 707 700
Adres rejestrowy
Ulica
Kolejowa 45 lok. 135
Kod pocztowy
01-210
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000500475
REGON
14713420600000
NIP
525-25-81-967
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2017
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia to organizacja pozarządowa, powołana z inicjatywy polskich hodowców zwierząt oraz ich zwolenników. Powstała z przeświadczenia Fundatorów o tym, aby zmienić polską wieś na lepsze, powinniśmy zacząć od lokalnej działalności na rzecz rozwoju i wzajemnej pomocy, doprowadzając do ogólnopolskiego porozumienia i współpracy hodowców i producentów zwierząt gospodarskich.

Polska to kraj typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują około 60% powierzchni kraju a nasze Państwo posiada wszystkie niezbędne czynniki do budowania mocnego filaru gospodarki, jakim mogą stać się poszczególne działy rolnictwa.

Głównym celem Fundacji jest wyrównanie szans i możliwości pomiędzy rolnictwem Polski a Europy, z zachowaniem przywilejów związanych z przynależnością do własnej ziemi poprzez pomoc w rozwijaniu działalności gospodarczych, społecznych oraz charytatywnych, m.in. asystowanie we wsparciu ze strony innych organizacji pozarządowych oraz zabezpieczenie przed blokowaniem inwestycji rolniczych, rozwiązywanie lokalnych i ogólnopolskich konfliktów społecznych.

Fundacja będzie wspierać zarówno promocję inicjatyw gospodarczych, społecznych lokalnych, jak i współpracę z urzędami w celu najbardziej efektywnego wykorzystania potencjału powiatu. Oprócz tego będą organizowane szkolenia, seminaria i warsztaty, które dostarczą rzetelnej wiedzy z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technik rolniczych.

Udział w naszych kampaniach promocyjnych będzie kolejną szansą dla rozwoju wsi i podniesienia rangi rolnictwa w świadomości nie tylko społeczeństwa polskiego, ale także i Rządu.

Wyzwania, z jakimi w czasie spowolnienia gospodarczego muszą się zmierzyć polscy hodowcy, wymagają od nas szczególnej odpowiedzialności. Dlatego podejmujemy dyskusję o możliwościach tworzenia wartości polskiej gospodarki hodowlanej w warunkach globalnej konkurencji. Musimy dołożyć wszelkich starań do tego, by prawne i instytucjonalne otoczenie polskiego rolnika było dostosowane do wagi obecnych problemów.

Fundacja swoją działalnością przyczynia się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat rolnictwa, jego znaczenia oraz roli jaką spełnia i korzyści, jakie niesie dla polskiej gospodarki, społeczności rolniczej i ochrony środowiska. Wspieramy inicjatywy powstawania nowoczesnych gospodarstw rolnych, które są szansą dla społeczności obszarów wiejskich. Szansą na podniesienie standardów życia i uzyskanie stabilnych dochodów polskich rodzin mieszkających, przede wszystkim na wsiach.

Polska Ziemia, jako wsparcie rolnika jest innowacyjną formą działalności mającą na celu tworzenie nowej i lepszej rzeczywistości dla obszarów wiejskich, a także dobrym wyborem inicjatywy społecznej. Tak niezbędnej w obecnych trudnych dla naszego kraju czasach.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Szczepan Wójcik, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej