Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo - Racjonalistycznej

Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo - Racjonalistycznej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Nowowiejska 6 lok. 1
Kod pocztowy
30-052
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000500030
REGON
12318041000000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 1. Zrzeszanie i integracja polskiej społeczności o światopoglądzie humanistycznym, racjonalistycznym.
 2. Popularyzacja i rozwój światopoglądu humanistycznego i etyki świeckiej, opartych na wiedzy naukowej, rozumie, doświadczeniu
 3. Wsparcie i obrona interesów członków Stowarzyszenia, przed presją i dyskryminacją, w szczególności w zakresie dotyczącym światopoglądu oraz pomoc w realizacji własnych praw.
 4. Rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego. Wspieranie osób dotkniętych nietolerancją ze względu na odmienne przekonania, w szczególności na tle światopoglądu.
 5. Popularyzacja nauki i metody naukowej; obrona wizerunku nauki w społeczeństwie, działania na rzecz przekazywania najnowszych osiągnięć wiedzy dorosłym obywatelom, młodzieży i dzieciom.
 6. Propagowanie społecznego znaczenia nauki oraz działanie na rzecz jej dowartościowania jako priorytetu publicznego.
 7. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego).
 8. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 9. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 10. Działanie na rzecz neutralności światopoglądowej Państwa.
 11. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w pkt 1—32.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
porady prawne, pomoc prawna
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Magdalena Wójcik, członek zarządu
Adam Manterys, członek zarządu - skarbnik
Monika Szymańska, wiceprezeska
Andrzej Jesion, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej