Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Łączka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Prymasa Tysiąclecia 93 lok. 13
Kod pocztowy
01-242
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000494532
REGON
14707795100000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

1. Objęcie opieką kwatery Ł "Łączki" na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Objęcie opieką środowiska rodzin żołnierzy straconych i spoczywających w kwaterze Ł; 2. Prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności naukowej, publicystycznej, edukacyjnej i popularyzatorskiej związanej z kwaterą Ł i spoczywających w niej żołnierzach podziemia antykomunistycznego; 3. Współpraca z młodzieżą w celu przekazania jej idei, wartości obywatelskich i patriotycznych jakie przyświecały życiu i walce jaką prowadzili zamordowani przez komunistów żołnierze podziemia antykomunistycznego odnalezieni w kwaterze Ł na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach; 4. Opieka nad miejscami tajnego pochówku ofiar reżimu komunistycznego; 5. Organizowanie opieki nad rodzinami żołnierzy podziemia antykomunistycznego - ofiarami reżimu komunistycznego; 6. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym mającym na celu przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych; 7. Prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie ochrony i popularyzacji dóbr kultury, dziedzictwa narodowego oraz działalności edukacyjnej dotyczącej historii Polski; 8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, niepodległościowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w kraju i za granicą; 9. Promocja polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej w kraju i poza jego granicami; 10. Propagowanie historii Polski, tradycji, postaw patriotycznych oraz wspieranie inicjatyw w tym zakresie; 11. Opieka, zabezpieczanie oraz ewidencjonowanie miejsc, pamiątek oraz zbiorów związanych z polską historią i kulturą; 12. Działalność w zakresie kultury, nauki, oświaty, wychowania, w tym również polegająca na kształceniu studentów i uczniów-mająca na celu edukację młodego pokolenia dotyczącą odkłamywania i przekazywania prawdy o najnowszej historii Polski; 13. Działalność na rzecz zapobiegania fałszowaniu historii Polski; 14. Popularyzacja wolontariatu.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej