Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Jeszcze Żyjemy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Motylkowa 4D lok. 3
Kod pocztowy
52-209
Miejscowość
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000493572
REGON
02251576700000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami fundacji są:
1) Monitorowanie przebiegu projektów i przedsięwzięć aktywizacji, opieki, wsparcia i pomocy dla osób w wieku 50+, zapobiegających wykluczeniu społecznemu. 2) Ożywienie społeczno-gospodarcze poprzez aktywizacje i zatrudnienie osób w wieku 50+. 3) Rozwój i promocja nowych form zatrudniania osób w wieku 50+. 4) Integracja i oświata mieszkańców społeczności lokalnych, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku 50+. 5) Wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. 6) Wspieranie innowacyjnych inicjatyw w dziedzinie aktywizacji osób w wieku 50+. 7) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i innych organizacji działających na rzecz osób w wieku 50+. 8) Działalność charytatywna.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji