Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Dla Babilonu
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Marymoncka 125 lok. 20
Kod pocztowy
01-946
Miejscowość
Warszawa
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000492882
REGON
14727532600000
NIP
1182099340
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

1. Działanie na rzecz integracji osób narodowości irackiej w społeczeństwie. 2. Analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania w zakresie integracji międzykulturowej. 3. Działalność oświatowa w zakresie promowania wiedzy o kulturze i sztuce irackiej. 4. Kultywowanie tradycji i kultury irackiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Propagowanie kultury i sztuki irackiej poprzez przekaz radiowy, telewizyjny, internetowy oraz wydawnictwa książkowe, a także gazety i czasopisma. 6. Pomoc prawna dla pokrzywdzonych. 7. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 8. Promocja i organizacja wolontariatu. 9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 10. Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących. 11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych opartych na współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi. 12. Pomoc krajowym podmiotom gospodarczym w nawiązywaniu współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami pochodzącymi ze strefy wpływów arabskich. 13. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 14. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 16. Działalność popierająca sport i rekreację oraz zdrowy tryb życia. 17. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 18. Propagowanie nauczania i nauczanie języków obcych oraz języka polskiego. 19. Działalność oświatowa i edukacyjna w zakresie promocji kultury i sztuki irackiej. 20. Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, w szczególności osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych i terrorystycznych. Ciąg dalszy jak w statucie.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej