Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Towarzystwo Powszechne "Czeladź"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Bytomska 47
Kod pocztowy
41-250
Miejscowość
Czeladź
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Czeladź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000487526
REGON
24345707900000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc, ochronę praw oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju poprzez: - działalność informacyjną, edukacyjną, kulturalną w celu kształtowania postaw obywatelskich, - pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających wszystkim ludziom pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie, - aktywizowanie ludzi do działań pro społecznych na rzecz swojego lokalnego i regionalnego środowiska, - inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich, - rozwój i aktywizacja życia społecznego i kulturalnego mieszkańców, - upowszechnianie i wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, turystyki i rekreacji, - ułatwianie ludziom kontaktów z instytucjami i organizacjami, - wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, - promocja i popieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym, - działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, - działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, - działalność szkoleniowa i doradcza, - promocja ekologii, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej