Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
692 216 532
Adres rejestrowy
Ulica
Widok 19
Kod pocztowy
05-430
Miejscowość
Celestynów
Województwo
mazowieckie
Powiat
otwocki
Gmina
Celestynów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000484229
REGON
14700024000000
NIP
532-20-47-470
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Reprezentowanie oraz integrowanie środowisk leśników i właścicieli lasów; 2. Działalność w zakresie gospodarki leśnej, zagospodarowania lasów i ochrony środowiska naturalnego; 3. Reprezentowanie interesów leśników i właścicieli lasów (a w szczególności członków stowarzyszenia), wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; 4. Zwiększanie kultury technicznej, kwalifikacji i wiedzy społeczeństwa na temat szeroko rozumianego leśnictwa i ochrony środowiska, w tym także prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i działalność naukowa w tym zakresie; 5. Działalność naukowo-techniczna w zakresie wydawania specjalistycznych opinii w dziedzinie leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, zagospodarowania lasów i wszelkiego typu nieruchomości; 6. Rozwijanie i promowanie turystycznego wykorzystania lasów oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu; 7. Inicjowanie, promowanie, popularyzowanie, wspieranie i realizowanie wszelkich działań oświatowych, służących rozwijaniu aktywności społecznej w zakresie leśnictwa i zagospodarowania lasów; 8. Prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej w środowisku leśników i właścicieli lasów; 9. Współpracowanie z jednostkami administracji centralnej i samorządowej oraz wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg, sieci telekomunikacyjnych, regulacji stosunków wodnych i zaopatrzenia w wodę na obszarach wiejskich z uwzględnieniem zrównoważonego zagospodarowania terenów leśnych; 10. Działalność naukowa i naukowo techniczna w obszarze przygotowywania opinii, uwag i postulatów do propozycji aktów prawnych, lub innych działań władzy ustawodawczej, sądowniczej oraz wykonawczej, odnoszących się do leśnictwa i drzewnictwa jak też ochrony środowiska.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej