Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Żółty Latawiec"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Daszyńskiego 119 lok. 22
Kod pocztowy
08-110
Miejscowość
Siedlce
Województwo
mazowieckie
Powiat
Siedlce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000484014
REGON
14695361700000
NIP
821-26-39-751
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi; 2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom; 3. Udzielanie wsparcia terapeutom, pedagogom i osobom pracującym z osobami z autyzmem; 4. Szeroko pojęte działania mające na celu promocję i profilaktykę zdrowia lokalnej społeczności; 5. Promowanie szeroko pojętego zdrowego stylu życia; 6. Prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi; 7. Promocji problemu autyzmu i potrzeb osób nim dotkniętym oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej; 8. Rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi; 9. Realizacja zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 10. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 11. Działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności organizacja imprez kulturalnych: festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów; 12. Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 14. Promocja turystyki i krajoznawstwa; 15. Promocja i organizacja wolontariatu; 16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 17. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej