Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundacja "Żółty Latawiec"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Daszyńskiego 119 lok. 22
Kod pocztowy
08-110
Miejscowość
Siedlce
Województwo
mazowieckie
Powiat
Siedlce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000484014
REGON
14695361700000
NIP
8212639751
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi; 2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom; 3. Udzielanie wsparcia terapeutom, pedagogom i osobom pracującym z osobami z autyzmem; 4. Szeroko pojęte działania mające na celu promocję i profilaktykę zdrowia lokalnej społeczności; 5. Promowanie szeroko pojętego zdrowego stylu życia; 6. Prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi; 7. Promocji problemu autyzmu i potrzeb osób nim dotkniętym oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej; 8. Rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi; 9. Realizacja zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 10. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 11. Działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności organizacja imprez kulturalnych: festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów; 12. Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 14. Promocja turystyki i krajoznawstwa; 15. Promocja i organizacja wolontariatu; 16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 17. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej