Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Dolnośląski Ośrodek Strategii Społecznych

Dolnośląski Ośrodek Strategii Społecznych
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Nasturciowa 8
Kod pocztowy
55-080
Miejscowość
Kąty Wrocławskie
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Wrocławski
Gmina
Kąty Wrocławskie
Gmina
Kąty Wrocławskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000480063
REGON
02236754500000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Przeprowadzanie badań naukowych, tworzenie analiz i praktycznej wiedzy dla podmiotów życia zbiorowego; 2. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz edukacji i szkoleń; 3. Rozwijanie działalności naukowej, eksperckiej i edukacyjnej; 4. Działalność publikacyjno-wydawnicza; 5. Monitoring społeczny oraz wypracowywanie ekspertyz; 6. Umacnianie kontaktów międzynarodowych w sferze kulturowej, społecznej i naukowej; 7. Działalność kulturalna; 8. Działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego; 9. Pomoc dla mniejszości kulturowych i społeczności lokalnych; 10. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją; 11. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką; 12. Wspieranie rozwoju kadr uczelni wyższych oraz badań naukowych; 13. Współpraca z uczelniami wyższymi; 14. Pozyskiwanie funduszy, szczególnie europejskich, wspierających działalność podmiotów samorządowych, gospodarczych, pozarządowych i innych; 15. Podnoszenie kwalifikacji podmiotów samorządowych, pozarządowych gospodarczych i innych w ww. zakresach; 16. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej; 17. Działania na rzecz pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym; 18. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 19. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 20. Przekwalifikowanie zawodowe osób odchodzących z rolnictwa, wspieranie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; 21. Wspieranie inicjatyw i projektów na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju; 22. Działania na rzecz młodzieży.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji