Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Dialogu i Tolerancji
Kontakt
Telefon
530 222 013
Adres rejestrowy
Ulica
Jakuba Jasińskiego 6 lok. 12
Kod pocztowy
03-705
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000478155
REGON
14691735000000
NIP
701-03-98-203
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem fundacji jest organizowanie pomocy na rzecz obcokrajowców, w tym uchodźców przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Działanie na rzecz godnego traktowania obcokrajowców oraz ochrony ich praw. 2. Organizowanie pomocy mniejszościom narodowym w Polsce, a także udzielanie wsparcia dla innych narodowości w uzyskaniu statutu mniejszości narodowej. 3. Działanie na rzecz pomocy obcokrajowcom w aktywnym włączeniu się w życie społeczeństwa. 4. Działanie na rzecz integracji dzieci i młodzieży z rodzin obcokrajowców i rodzin polskich. 5. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 6. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 7. Organizowanie różnych form działalności na rzecz promowania, upowszechniania, pogłębiania i umacniania wiedzy o kulturze, dorobku naukowym i gospodarczym oraz historii i tradycji krajów pochodzenia obcokrajowców przebywających w Polsce. 8. Działalność kulturalna i edukacyjna. 9. Poprawa sytuacji bytowej obcokrajowców oraz uchodźców i osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. 10. Organizowania wsparcia oraz pomocy materialno-bytowej obcokrajowców w Polsce. 11. Podejmowanie i prowadzenie wszechstronnej współpracy z obcokrajowcami w Polsce w takich m. in. dziedzinach jak: kultura, nauka, gospodarka, ekologia, turystyka, sport. 12. Tworzenie przyjaznego klimatu i pogłębiania więzi pomiędzy obcokrajowcami a środowiskiem polskim. 13. Organizowanie pomocy humanitarnej potrzebującym jej środowiskom. 14. Udzielanie pomocy w zakresie ochrony zabytków kultury innych narodów w Polsce. 15. Podejmowanie szeroko rozumianej współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi, w tym pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz cudzoziemców w Polsce.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama

Zarząd

Maciej Jakubowski, Rada Fundacji
Mamed Chalidow, Rada Fundacji
Tomasz Miśkiewicz, Rada Fundacji
Akhmed Dzhantamirov, Wiceprezes Zarządu
Mikail Uzdenov, Prezes Zarządu

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji