Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Miłośników Ogrodu Działkowego "Relax"

Stowarzyszenie Miłośników Ogrodu Działkowego "Relax"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
46-070
Miejscowość
Polska Nowa Wieś
Województwo
opolskie
Powiat
opolski
Gmina
Komprachcice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000475625
REGON
16155526200000
NIP
991-04-97-060
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie prowadzi ogród działkowy, zapewnia stały dostęp do infrastruktury ogrodu oraz umożliwia korzystanie z urządzeń, budynków i budowli przez członków i użytkowników działek. Tworzy sprzyjające warunki, uchwala regulaminy określające zasady zagospodarowania i użytkowania działek. Chroni prawa i interesy swoich członków. Działa na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodu działkowego, szerzy do obcowania z pięknem natury, uprawy działek i pielęgnowania ogrodów przez członków i ich rodziny. Propaguje wśród społeczeństwa ideę ogrodnictwa i upowszechnia wiedzę ekologiczną. Upowszechnia działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą, patriotyczną, sportową, krajoznawczą i turystyczną. Może organizować imprezy, konferencje, seminaria, szkolenia, wykłady i prelekcje. Może wypowiadać się w sprawach publicznych, może też wydawać książki, czasopisma i broszury związane z celami stowarzyszenia. Może prowadzić młodzieżowe koła zainteresowań, modelarnię, kawiarenkę, internetową, kursy i szkolenia oraz warsztaty twórcze umożliwiające rozwój zainteresowań technicznych, kulturalnych i sportowych. Współpracuje z organami władzy rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oraz organizacjami o podobnych celach statutowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej