Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Ruch Odbudowy Polski"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Zjednoczenia 17 lok. 27A
Kod pocztowy
01-829
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000473210
REGON
36032977000000
NIP
9512403467
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań: 1. Ustalanie i sygnalizowanie występujących zagrożeń suwerenności narodowej i państwowej, bezpieczeństwa narodowego, polskiego interesu narodowego, narodowej racji stanu, jedności i tożsamości narodowej oraz wskazywanie zakresu i rodzaju zmian niezbędnych do ich usunięci. 2. Kontrola i ocena aktualnego systemu sprawowania władzy i postulowanie koniecznych zmian ustrojowych, w tym zmiany istniejącej ordynacji wyborczej na taką, która sprzyja wyborowi osób najbardziej kompetentnych i wartościowych pod względem moralnym, zapewniając jednocześnie maksymalną społeczną reprezentatywność wynikom wyborów. 3. Wpływanie na doskonalenie systemu prawnego poprzez konsekwentne oparcie go na prawie naturalnym, obowiązującej polskiej konstytucji, zasadach etyki chrześcijańskiej i personalizmu chrześcijańskiego, powszechnych prawach człowieka, na przestrzeganiu zasad praworządności i wymogów moralności publicznej, na uznaniu nadrzędności w Polsce prawa polskiego przed innymi prawami, na reformie sądownictwa, form zapobiegania przestępczości, resocjalizacji i penalizacji. 4. Przyczynianie się do wdrażania cywilizacji życia, skutecznej i dostępnej ekonomicznie ochrony zdrowia i środowiska, godnych warunków pracy i egzystencji, rozwoju kultury fizycznej, promocji jedynie zdrowej żywności, przeciwdziałaniu uzależnieniom, wdrażania zdrowotnych programów diagnostyczno-profilaktycznych. 5. Oparcie polityki społecznej przede wszystkim na zasadach katolickiej nauki społecznej, na przeciwdziałaniu drastycznym nierównościom społecznym, na prorodzinnej polityce socjalnej chroniącej rodziny niewydolne ekonomicznie (zwłaszcza rodzin wielodzietnych), na istotnym udziale w budżecie wydatków na powszechne budownictwo mieszkaniowe, na ochronie polskiego rynku pracy.

C.d. w § 2 statutu stowarzyszenia.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej