Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Wolna Szkoła
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 641 57 15
Telefon
501 845 300
Adres rejestrowy
Ulica
Sotta Sokoła 17 lok. 5A
Kod pocztowy
02-790
Miejscowość
Warszawa-Ursynów
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000472579
REGON
14684196000000
NIP
951-23-70-816
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Fundacji jest upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego bez przemocy. Dostosowanego do potrzeb stowarzyszonych rodziców i ich dzieci, przy wszechstronnej pomocy rodzinie poprzez działalność oświatową, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.

Celem Fundacji jest:
a) wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
b) upowszechnianie wolnej edukacji demokratycznej, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku;
c) prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i edukacyjnej;
d) zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli;
e) wprowadzenie nowoczesnych, prospołecznych technik nauczania;
f) działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;
g) działanie na rzec z środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną;
i) wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej;
j) działanie na rzecz integracji europejskiej;
k) działania na rzecz upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji idei "Wolnej Szkoły";
l) wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości;
ł) wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców;
m) promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;
n) przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym);
o) wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;
p) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności;
r) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;
s) przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego;
t) pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego;
u) kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej