Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Wolna Szkoła
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 643 24 81
Telefon
509 725 604
Adres rejestrowy
Ulica
Sotta Sokoła 17 lok. 5A
Kod pocztowy
02-790
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000472579
REGON
146841960
NIP
9512370816
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Fundacji jest upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego bez przemocy. Dostosowanego do potrzeb stowarzyszonych rodziców i ich dzieci, przy wszechstronnej pomocy rodzinie poprzez działalność oświatową, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.

Celem Fundacji jest:

a) wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
b) upowszechnianie wolnej edukacji demokratycznej, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku;
c) prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i edukacyjnej;
d) zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli;
e) wprowadzenie nowoczesnych, prospołecznych technik nauczania;
f) działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;
g) działanie na rzecz środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną;
i) wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej;
j) działanie na rzecz integracji europejskiej;
k) działania na rzecz upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji idei "Wolnej Szkoły";
l) wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości;
ł) wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców;
m) promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;
n) przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym);
o) wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;
p) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności;
r) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;
s) przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego;
t) pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego;
u) kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej