Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Ergo Sum - Sztuka - Rozwój - Terapia - Przekraczanie

Fundacja Ergo Sum - Sztuka - Rozwój - Terapia - Przekraczanie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 707 192
Telefon
516 928 596
Adres rejestrowy
Ulica
Literacka 15C lok. 35
Kod pocztowy
01-864
Miejscowość
Warszawa-Bielany
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000468017
REGON
14677279000000
NIP
118-20-93-113
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Ergo Sum powstała w 2013 r. w celu wspierania osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych oraz w celu wspierania człowieka poprzez sztukę.

Fundatorzy wierzą w to, że ich doświadczenia, ich umiejętności i ich pasję pomogą wspierać człowieka - w szczególności niepełnosprawnego, chorego, wykluczonego bądź zagrożonego wykluczeniem ze społeczeństwa. Dadzą mu szanse na godne życie i sprawią, że przekraczać będzie swoje granice…

Cele Fundacji:

 1. Rozwiązywanie problemów człowieka związanych z wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością, w tym:
 • Umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych;
 • Wspieranie rozwoju własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności;
 • Przeciwdziałanie izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na wykluczenie;
 • Niesienie i organizowanie pomocy osobom oraz członkom ich rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, wynikających z braku dostępu do opieki, edukacji, terapii psychorozwojowej, niemożności zdobycia pracy i jej utraty, w szczególności z powodu niepełnosprawności, ułatwiając im ponowną integrację z rynkiem pracy i przeciwdziałając zjawisku wykluczenia społecznego;
 • Stymulowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów wynikających z wykluczenia lub zagrożenie wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem metod właściwych dla kultury oraz działań poprzez sztukę;
 • Szkolenie zawodowe osób i organizacji zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją, terapią;
 • Szkolenie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych;
 • Prowadzenie warsztatów rozwojowych i terapeutycznych w szczególności poprzez edukacje, rekreacja, pracę i sztukę;
 • Działanie na rzecz promocji profilaktyki i ochrony zdrowia;
 • Upowszechnianie wiedzy na temat praw osób niepełnosprawnych;
 • Inspirowanie, animowanie, promocja i stwarzanie możliwości zarobkowania z wykorzystaniem utworów, produktów i dzieł powstałych podczas pracy terapeutycznej i artystycznej przez podopiecznych Fundacji ;
 • Sprawowanie opieki dziennej stałej lub okresowej nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi lub wykluczonymi;
 • Popularyzację i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat niepełnosprawności sprzężonych oraz autyzmu;
 • Popularyzację i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat diety bezglutenowej, bez cukrowej i bez mlecznej;
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym i ich bliskim w pokonywaniu trudności związanych z ich ograniczeniami i brakiem akceptacji społecznej.
 1. Wspieranie rozwoju człowieka poprzez sztukę, w tym:
 • tworzenie kompleksowej i zintegrowanej platformy zrównoważonego rozwoju osobistego przez sztukę;
 • rozwijanie artystyczne społeczeństwa i jednostek;
 • holistyczny rozwój człowieka przez działania artystyczne;
 • wspieranie osobistego rozwoju przez realizację dążeń artystycznych;
 • humanistyczna praca nad wokalnym, ruchowym i aktorskim warsztatem w poszukiwaniu inspiracji i możliwości improwizacyjnych;
 • rozpowszechnianie teatru jako wyjątkowego/szczególnego spotkania człowieka z człowiekiem;
 • edukacja w kierunku znajomości teatru i sztuki scenicznej;
 • identyfikacja potrzeb młodych artystów i wspieranie ich realizacji;
 • poszukiwanie rozwiązań problemów ogólnoludzkich przez sztukę;
 • zaspakajanie społecznych potrzeb kulturalnych i artystycznych;
 • realizacja indywidualnych celów artystycznych człowieka dla dobra ogólnego;
 • propagowanie działań teatralnych jako środka edukacji, rozwoju i terapii;
 • zachęcanie do działań artystycznych i uświadamianie roli sztuki w życiu;
 • spójne i wielodziedzinowe tworzenie dzieł sztuki jako formy ekspresji człowieka;
 • rozwój i praca artystyczna jako osobisty środek komunikacji i poznania siebie;
 • badanie i odkrywanie naturalnych i archetypicznych zależności w relacjach międzyludzkich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej