Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Ergo Sum - Sztuka - Rozwój - Terapia - Przekraczanie

Fundacja Ergo Sum - Sztuka - Rozwój - Terapia - Przekraczanie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 707 192
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Literacka 15C 35
Kod pocztowy
01-864
Miejscowość
Warszawa-Bielany
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000468017
REGON
14677279000000
NIP
118-20-93-113
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Ergo Sum powstała w 2013 r. w celu wspierania osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych oraz w celu wspierania człowieka poprzez sztukę. Fundatorzy wierzą w to, że ich doświadczenia, ich umiejętności i ich pasję pomogą wspierać człowieka - w szczególności niepełnosprawnego, chorego, wykluczonego bądź zagrożonego wykluczeniem ze społeczeństwa. Dadzą mu szanse na godne życie i sprawią, że przekraczać będzie swoje granice... Cele Fundacji: 1. Rozwiązywanie problemów człowieka związanych z wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością, w tym: - Umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych; - Wspieranie rozwoju własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności; - Przeciwdziałanie izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na wykluczenie; - Niesienie i organizowanie pomocy osobom oraz członkom ich rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, wynikających z braku dostępu do opieki, edukacji, terapii psychorozwojowej, niemożności zdobycia pracy i jej utraty, w szczególności z powodu niepełnosprawności, ułatwiając im ponowną integrację z rynkiem pracy i przeciwdziałając zjawisku wykluczenia społecznego; - Stymulowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów wynikających z wykluczenia lub zagrożenie wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem metod właściwych dla kultury oraz działań poprzez sztukę; - Szkolenie zawodowe osób i organizacji zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją, terapią; - Szkolenie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych; - Prowadzenie warsztatów rozwojowych i terapeutycznych w szczególności poprzez edukacje, rekreacja, pracę i sztukę; - Działanie na rzecz promocji profilaktyki i ochrony zdrowia; - Upowszechnianie wiedzy na temat praw osób niepełnosprawnych; - Inspirowanie, animowanie, promocja i stwarzanie możliwości zarobkowania z wykorzystaniem utworów, produktów i dzieł powstałych podczas pracy terapeutycznej i artystycznej przez podopiecznych Fundacji ; - Sprawowanie opieki dziennej stałej lub okresowej nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi lub wykluczonymi; - Popularyzację i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat niepełnosprawności sprzężonych oraz autyzmu; - Popularyzację i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat diety bezglutenowej, bez cukrowej i bez mlecznej; - Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym i ich bliskim w pokonywaniu trudności związanych z ich ograniczeniami i brakiem akceptacji społecznej. 2. Wspieranie rozwoju człowieka poprzez sztukę, w tym: - tworzenie kompleksowej i zintegrowanej platformy zrównoważonego rozwoju osobistego przez sztukę; - rozwijanie artystyczne społeczeństwa i jednostek; - holistyczny rozwój człowieka przez działania artystyczne; - wspieranie osobistego rozwoju przez realizację dążeń artystycznych; - humanistyczna praca nad wokalnym, ruchowym i aktorskim warsztatem w poszukiwaniu inspiracji i możliwości improwizacyjnych; - rozpowszechnianie teatru jako wyjątkowego/szczególnego spotkania człowieka z człowiekiem; - edukacja w kierunku znajomości teatru i sztuki scenicznej; - identyfikacja potrzeb młodych artystów i wspieranie ich realizacji; - poszukiwanie rozwiązań problemów ogólnoludzkich przez sztukę; - zaspakajanie społecznych potrzeb kulturalnych i artystycznych; - realizacja indywidualnych celów artystycznych człowieka dla dobra ogólnego; - propagowanie działań teatralnych jako środka edukacji, rozwoju i terapii; - zachęcanie do działań artystycznych i uświadamianie roli sztuki w życiu; - spójne i wielodziedzinowe tworzenie dzieł sztuki jako formy ekspresji człowieka; - rozwój i praca artystyczna jako osobisty środek komunikacji i poznania siebie; - badanie i odkrywanie naturalnych i archetypicznych zależności w relacjach międzyludzkich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji