Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Rewers" Pokolenie Dla Pokoleń
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Pomorska 68 lok. 8
Kod pocztowy
85-051
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000467830
REGON
34145294000000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Popieranie i promocja opieki nad osobami starszymi w wieku poprodukcyjnym. 2. Popieranie dziedzin nauki badających tworzenie sposobów i związane z nimi zagadnienia dotyczące opieki nad osobami starszymi, w tym dotkniętymi schorzeniami wieku starczego. 3. Promowanie młodego pokolenia naukowców, opiekunów w dziedzinie ogólnie pojętych nauk medycznych, biologicznych, społecznych, lekarzy, rehabilitantów z dziedzin opieki, za granicą oraz w kraju, którzy wspomagają swym działaniem i badaniami fundację bądź inne tematycznie związane z tym obszary badawcze. 4. Krzewienie kultury i szacunku, tolerancji wśród społeczeństwa dla jego części będącej w wieku poprodukcyjnym. 5. Wspieranie wszystkich organizacji emerytów i rencistów w zakresie ich potrzeb oraz zadań wynikających ze statutów tych organizacji. 6. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, wystaw, koncertów, kursów i specjalistycznych szkoleń dla podopiecznych jak i opiekujących się osobami w wieku starczym. 7. Organizowanie szkoleń dla opiekunów, prowadzenie szkół z tym związanych w tym również kursów językowych i specjalistycznych medycznych. 8. Organizowanie działalności charytatywnej na rzecz domów opieki i spokojnej starości, jak i ognisk pobytowych oraz docelowo prowadzenie ich samodzielnie, oraz organizowanie ich w siec. 9. Profilaktyka i terapia alkoholizmu i innych uzależnień w wieku starczym, w gronie rencistów i emerytów. 10. Pomoc osobom z niewielkim stażem emerytalno-rentowym, chorym, samotnym w podeszłym wieku i zagrożonych alienacją społeczną. 11. Pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 12. Pomoc osobom w wieku starczym będących poza granicami Polski, a posiadającym obywatelstwo polskie w szczególności zamieszkałym na terenach byłego ZSRR. 1 3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
usługi opiekuńcze
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej