Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Manufaktury Królewskiej w likwidacji

Fundacja Manufaktury Królewskiej w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Agrykola 1
Kod pocztowy
00-460
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000461703
REGON
14673510000000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji była ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, edukacja, działalność prozdrowotna, sportowa, oświatowa i naukowa oraz pobudzanie przedsiębiorczości, a w szczególności:

1. Ratowanie i podtrzymywanie funkcjonowania w sposób trwały, oparty na podstawach prawno-organizacyjnych, tradycyjnych, działających warsztatów rzemiosła artystycznego, pracowni twórców kultywujących rzadkie lub zanikające techniki artystyczne, jako cennych świadectw dziedzictwa kulturowego oraz dla podniesienia rangi społecznej zawodu twórcy, rzemieślnika artysty. 2. Ratowanie dorobku dziedzictwa kulturowego i technologicznego poprzez podtrzymywanie regionalnej produkcji dawnego tradycyjnego rzemiosła, w szczególności warsztatów tkackich lub reaktywowanie dawnych ośrodków ważnych dla zachowania lub odbudowy historycznego i kulturowego pejzażu danego regionu lub miejscowości. 3. Popularyzowanie dawnych technik i technologii rzemieślniczych i artystycznych i prezentowanie ich efektów, osiągnięć, dobrych praktyk, produktów i prac artystycznych w celu zachęcenia społeczeństwa do korzystania z dziedzictwa kulturowego, poszerzania wiedzy, wzbogacania wrażliwości estetycznej i inicjowania własnej twórczości i przedsiębiorczości związanej z technikami rzemiosła artystycznego. 4. Promowanie i zachęcanie do rozwoju i kreowania w oparciu o dawne techniki i technologie nowatorskich rozwiązań, produktów i usług służących współczesnemu społeczeństwu oraz wspieranie i inicjowanie aktywności i przedsiębiorczości w tym zakresie. 5. Inicjowanie i wspomaganie współpracy przedsiębiorców związanych z dawnymi technikami i rzemiosłem artystycznym z ośrodkami naukowo-badawczymi i firmami nowych technologii w celu wdrażania do produkcji innowacyjnych projektów i propagowanie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Ciąg dalszy celu działania zgodnie z treścią §6 statutu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej