Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Grupy PKP
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 474 91 90
Adres rejestrowy
Ulica
Szczęśliwicka 62
Kod pocztowy
02-353
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd na parter, brak windy lub podjazdu do biura Fundacji mieszczącego się na półpiętrze.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000499069
REGON
14713897700000
NIP
701-04-26-342
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2017
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Spółki Grupy PKP systematycznie przeznaczają część wypracowanego dochodu na cele społeczne dlatego, że rynek kierujący się wyłącznie zasadą zysku, nie doprowadzi do jedności społecznej, która stanowi niezbędny warunek sprawnego funkcjonowania państwa. W dzisiejszym świecie, bez wewnętrznych form solidarności i wzajemnego zaufania, rynek nie spełni funkcji ekonomicznej. Stąd, celem nadrzędnym naszej Fundacji jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak, zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności, edukacja dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych, etc.

Misją Fundacji jest pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

W celu realizacji naszej misji wyznaczyliśmy sześć obszarów w których prowadzimy różnego rodzaju projekty, mianowicie: bezpieczna kolej, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i ekologii, pomoc w realizacji innowacyjnych projektów na kolei, zmiana postaw wobec środowiska naturalnego, pielęgnowanie tradycji kolejowej i udzielanie wsparcia stowarzyszeniom działających na rzecz kolei oraz wolontariat pracowniczy.

W ramach sześciu obszarów opracowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrożenie siedemnastu projektów (m.in. program aktywizacji osób starszych, projekt dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych).

Na szczególną uwagę zasługują projekty związane z wolontariatem pracowniczym.

Rozwinąć ekonomię społeczną można wyłącznie w środowisku, w którym ludzie razem angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, potrafią współpracować, ufają sobie nawzajem, co umożliwia im wspólne podejmowanie ryzyka. Wrażliwość społeczna, solidarność z ludźmi, którzy znajdują się w gorszej sytuacji życiowej, współczucie dla osób potrzebujących pomocy, wiążą się ze zmianą na poziomie systemowym. Stoimy na stanowisku, że angażując się w wolontariat na poziomie całego kraju, jesteśmy w stanie nauczyć się solidarności i wrażliwości społecznej oraz włączyć się w promocję tej szlachetnej idei.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej