Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie "Jesteśmy Kroplą" w likwidacji

Stowarzyszenie "Jesteśmy Kroplą" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
535 631 855
Adres rejestrowy
Ulica
Leszczyńskiego 23
Kod pocztowy
20-068
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000498151
REGON
06165323000000
NIP
7123285179
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań: 1. Prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 2. Ochrona i promocja zdrowia i kultury fizycznej, wspieranie przedsięwzięć promujących zdrowie fizyczne i psychiczne. 3. Organizowanie zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. 4. Organizacja krajoznawstwa oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. 5. Nauka i edukacja dzieci oraz wychowanie mające na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży. 6. Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 7. Inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczej pracy na rzecz miasta i regionu. 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; organizacja imprez integracyjnych. 9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 10. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji. 11. Działanie na rzecz integracji i pomocy osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 13. Działanie na rzecz integracji pokoleń, środowisk społecznych, narodowych, kulturowych, religijnych. 14. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 15. Osiągnięcie możliwie pełnego usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych. 16. Rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji. 17. Dążenie do zniesienia barier architektonicznych. 18. Doradztwo i pomoc duchowa, prawna, psychologiczna i medyczna dla osób ubogich, potrzebujących, seniorów. 19. Działalność charytatywna. 20. Promowanie i wspieranie wolontariatu.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej