Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą

Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 580 018
Adres rejestrowy
Ulica
Świętokrzyska 22
Kod pocztowy
27-400
Miejscowość
Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
ostrowiecki
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000492606
REGON
26074763100000
NIP
661-23-70-027
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasze cele:
1) Niesienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
2) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
3) Działalność na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy,
4) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy,
5) Świadczenie zróżnicowanej pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, osobom uzależnionym, współuzależnionym, dorosłym i niepełnoletnim dzieciom alkoholików i narkomanów, osobom starszym, osobom niepełnosprawnym doświadczających przemocy, problemów emocjonalnych,
6) Pomoc i wsparcie (psychologiczne, terapeutyczne, socjalne, prawne, medyczne) dla osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub okresie dorastania,
7) Ochrona matki i dziecka przed okrucieństwem,
8) Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od zagrożeń społecznych (np. uzależnień, przemocy, sekt, problemów emocjonalnych),
9) Dążenie do zmiany negatywnych postaw i stereotypów myślowych panujących w odniesieniu do nadużyć seksualnych i przemocy,
10) Wypracowanie różnych modeli interwencji kryzysowej, jako formy profilaktyki wobec zaburzeń psychospołecznych w rodzinach dysfunkcyjnych,
11) Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
12) Tworzenie, wspieranie grup wsparcia i samopomocowych dla ofiar i sprawców przemocy,
13) Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dla ofiar przemocy i dla dzieci pozostających pod ich opieką,
14) Rozwijanie umiejętności interpersonalnych służących lepszemu funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
15) Działalność na rzecz osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a w tym zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Zarząd

Marta Nowak-Niewiadomska, Sekretarz
Małgorzata Kraus, Skarbnik
Cezary Słowik, Wiceprezes
Agnieszka Piotrowska, Wiceprezes
Anna Gatkowska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej