Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą

Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 580 018
Adres rejestrowy
Ulica
Świętokrzyska 22
Kod pocztowy
27-400
Miejscowość
Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
ostrowiecki
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000492606
REGON
26074763100000
NIP
661-23-70-027
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasze cele:
1) Niesienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
2) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
3) Działalność na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy,
4) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy,
5) Świadczenie zróżnicowanej pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, osobom uzależnionym, współuzależnionym, dorosłym i niepełnoletnim dzieciom alkoholików i narkomanów, osobom starszym, osobom niepełnosprawnym doświadczających przemocy, problemów emocjonalnych,
6) Pomoc i wsparcie (psychologiczne, terapeutyczne, socjalne, prawne, medyczne) dla osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub okresie dorastania,
7) Ochrona matki i dziecka przed okrucieństwem,
8) Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od zagrożeń społecznych (np. uzależnień, przemocy, sekt, problemów emocjonalnych),
9) Dążenie do zmiany negatywnych postaw i stereotypów myślowych panujących w odniesieniu do nadużyć seksualnych i przemocy,
10) Wypracowanie różnych modeli interwencji kryzysowej, jako formy profilaktyki wobec zaburzeń psychospołecznych w rodzinach dysfunkcyjnych,
11) Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
12) Tworzenie, wspieranie grup wsparcia i samopomocowych dla ofiar i sprawców przemocy,
13) Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dla ofiar przemocy i dla dzieci pozostających pod ich opieką,
14) Rozwijanie umiejętności interpersonalnych służących lepszemu funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
15) Działalność na rzecz osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a w tym zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Zarząd

Marta Nowak-Niewiadomska, Sekretarz
Małgorzata Kraus, Skarbnik
Cezary Słowik, Wiceprezes
Agnieszka Piotrowska, Wiceprezes
Anna Gatkowska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej