Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Jednostka i Rodzina
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
516 776 147
Adres rejestrowy
Ulica
Łabędzia 1 lok. 13
Kod pocztowy
20-335
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000475016
REGON
06159736400000
NIP
946-26-45-523
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasza pomoc skierowana jest do osób bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy lub chcących się przekwalifikować, uzależnionych i współuzależnionych, niedostosowanych społecznie, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych przestępczością, przemocą w rodzinie, ofiar i sprawców przemocy, osobom chorym psychicznie oraz ich rodzinom, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym dzieci, dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią, przestępczością, przemocą oraz innymi problemami społecznymi, dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, w szczególności z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną, ofiar zdarzeń losowych i ich rodzin oraz osób dotkniętych ubóstwem lub długotrwałą chorobą.

Zapewniamy dobrze zorganizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe i konsultacje psychiatryczne. Dysponujemy profesjonalną kadrą, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej.
Popularyzujemy wiedzę na temat prawidłowego rozwoju społecznego, zawodowego i osobistego osób i rodzin. Odbiorcom naszych działań zapewniamy wszechstronny rozwój, pomoc w dokonywaniu nowych wyborów zawodowych, wsparcie w procesie terapii. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, pomagamy osobom zagubionym na nowo odnaleźć się w społeczeństwie.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Wiesława Kłos, Prezes Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej