Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja Wolontariat i Podróże

Fundacja Wolontariat i Podróże
Kontakt
Telefon
501 774 895
Adres rejestrowy
Ulica
Pogodna 6
Kod pocztowy
32-085
Miejscowość
Giebułtów
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Wielka Wieś
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000515482
REGON
12315986300000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem głównym jest promocja, organizacja i rozwój międzynarodowego wolontariatu oraz wolonturystyki w połączeniu z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Poza tym Fundacja realizuje następujące cele:
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
5) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
6) działalność charytatywna,
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
11) działalność na rzecz rozwoju i propagowania turystyki międzynarodowej, krajowej i lokalnej,
12) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz pomoc Polonii i Polakom za granicą.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej