Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Misja Dzieciom"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Górna 3 lok. 4
Kod pocztowy
20-005
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000493321
REGON
06163763200000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Głównym celem fundacji jest rozwój nauki, oświaty i wychowania poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, prozdrowotną, sportową i rekreacyjną. Fundacja jest organizacją charytatywną o charakterze chrześcijańskim. 2. Celami fundacji są: 1) Wspieranie i rozwój dzieci w sferach fizycznej, emocjonalnej, duchowej, kulturalnej, edukacyjnej. 2) Edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży oraz promocja kultury i edukacji artystycznej. 3) Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 4) Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia, polegającej na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 5) Wspieranie innych placówek i instytucji niż określone w pkt. 4 darami rzeczowymi, aparatami lub urządzeniami ratującymi życie. 6) Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów służących do realizacji celów fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt. 4. 7) Wspieranie i pomoc charytatywna niesiona dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym, dorosłym, potrzebującym rodzinom i placówkom oświatowo-wychowawczym. 8) Przeciwdziałanie patologiom uzależnieniom w rodzinie. 9) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja. 10) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 11) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 12) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 13) Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą. 14) Promocja i organizacja wolontariatu. 15) Działalność wspomagająca technicznie, informacyjnie lub finansowo szkolnictwo i organizacje pozarządowe.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej