Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich "Rodzina Podolska"

Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich "Rodzina Podolska"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
607 575 690
Telefon
695 427 100
Adres rejestrowy
Ulica
Karola Libelta 71
Kod pocztowy
71-274
Miejscowość
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
32145193200000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Rodzin i Sympatyków 12 Pułku Ułanów Podolskich "Rodzina Podolska" zostało założone w 2013 r. Zrzesza członków rodzin ułanów z 12 Pułku Ułanów Podolskich (wdowy, dzieci, wnuki, prawnuki, krewnych) oraz sympatyków Pułku, jego tradycji i historii.

Za główne cele swojej działalności "Rodzina Podolska" uznaje:
a) kultywowanie tradycji i dorobku 12 Pułku Ułanów Podolskich,
b) umacnianie więzi rodzinnych i koleżeńskich pomiędzy członkami stowarzyszenia, wynikających z historii 12Pułku Ułanów Podolskich,
c) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie wiedzy o 12 Pułku Ułanów Podolskich,
d) współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycję i dorobek 12 Pułku Ułanów Podolskich.

"Rodzina Podolska" realizuje swoje cele poprzez:
a) utrzymywanie kontaktów z rodzinami związanymi z 12 Pułkiem Ułanów Podolskich,
b) prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej o historii, tradycjach i dokonaniach 12 Pułku Ułanów Podolskich,
c) organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań 12 Pułkiem Ułanów Podolskich,
d) troszczenie się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtowanie postawy patriotycznej,
e) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
f) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

Członkostwo w "Rodzinie Podolskiej powstaje z chwilą wyrażenia woli przynależności do Stowarzyszenia, popartej przez trzech członków założycieli Stowarzyszenia, jako wprowadzających i uzyskaniu zgody Zarządu. Członkiem "Rodziny Podolskiej" może zostać każda osoba pełnoletnia, która wyrazi wolę przynależności i działania zgodnego z zasadami i celami Stowarzyszenia. W tym celu należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie internetowej) i przesłać emailowo lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań

Zarząd

Krzysztof Męciński, Prezes
Rober Ziembicki, Wiceprezes
Rafał Raniowski, Sekretarz/Skarbnik
Stanisław Fudakowski, Członek Zarządu
Edward Korzeniowski, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej