Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Meritum"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
98-100
Miejscowość
Łask
Województwo
łódzkie
Powiat
łaski
Gmina
Łask
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000481010
REGON
10167943300000
NIP
831-16-32-947
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji było:

 1. Inicjowanie oraz wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności życia rodzinnego i profilaktyki społecznej.
 2. Wykonywanie czynności zmierzających do efektywnego szerzenia właściwych postaw społecznych, kulturowych, edukacyjnych i narodowych.
 3. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich m.in. dostępu społeczeństwa do opieki zdrowotnej, opieki prawnej, wymiaru sprawiedliwości.
 4. Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu lub środków psychoaktywnych; propagowanie trzeźwego modelu życia; realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień.
 5. Pomoc społeczna i terapeutyczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom niepełnosprawnym lub dotkniętym przemocą, biedą, niezaradnym życiowo, bezdomnym.
 6. Inicjowanie i współorganizowanie działań mających na celu wyrównywanie szans osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem m.in. dzieciom i młodzieży ze środowisk trudnych i patologicznych, z domów dziecka, ośrodków dla trudnej młodzieży, osobom niepełnosprawnym, więźniom, osobom zagrożonym karą więzienia, osobom z terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo bądź oświatowo.
 7. Wspieranie i działanie na rzecz dzieci i młodzieży mających utrudniony dostęp do oświaty, w tym szczególnie uzdolnionych.
 8. Udzielanie pomocy placówkom terapeutycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.
 10. Aktywizacja zawodowa osób bez pracy lub zagrożonych jej utratą; wsparcie prawne, terapeutyczne, organizacyjne, edukacyjne i finansowe m.in. dla osób z terenów wiejskich lub o ograniczonej dostępności do pracy, edukacji i szkoleń przygotowawczych do pracy; przywracanie aktywności zawodowej.
 11. Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy i specjalistów różnych dziedzin.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej