Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 712 256
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
01-219
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000485267
REGON
14714636200000
NIP
527-27-12-763
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2016
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Naszym celem jest umożliwienie zawierania małżeństw wszystkim osobom bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.

 • Wierzymy, że pełna równość to małżeństwa dla wszystkich.
 • Wierzymy, że wszystkie rodziny mają prawo do szczęścia, bezpieczeństwa i szacunku.
 • Wierzymy, że miłość nie wyklucza.

Istniejemy od 2009 r. (najpierw jako grupa nieformalna), zrzeszamy osoby, pragnące działać na rzecz równego traktowania osób LGBT+, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do małżeństwa. Naszą siedzibą jest Warszawa, ale działamy w całej Polsce, współpracując zarówno z organizacjami LGBT+, jak i wszystkimi osobami i grupami, którym bliskie są idee równości.

Nasze wartości:

Równość. Kierujemy się zasadą równego traktowania, która odnosi się zarówno do głównego celu Stowarzyszenia – wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce – jak i relacji wewnętrznych między osobami członkowskimi.

Jakość. Działamy w sposób przemyślany i profesjonalny. Realizujemy pomysłów i plany w najlepszy możliwy sposób.

Frajda. Czerpiemy satysfakcję z działania i świętujemy sukcesy. Robimy to, co daje nam radość i utrzymuje zaangażowanie.

Szacunek. Szanujemy wszystkie osoby członkowskie i wolontariackie Stowarzyszenia, innych organizacji i całą społeczność LGBT+, jak również osoby, które są adresatami naszych działań.

Partnerstwo. Współpracujemy ze wszystkimi chętnymi osobami i podmiotami na zasadach twórczej wymiany i wzajemnego wsparcia.

Nasze cele:

 • Wprowadzenie do polskiego prawa zapisów o pełnej równości małżeńskiej, rozumianej jako prawo do zawarcia małżeństwa przez wszystkie osoby, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej.
 • Edukacja społeczna i promocja idei równości małżeńskiej oraz równego traktowania osób LGBT+.
 • Wspieranie i wzmacnianie społeczności LGBT+ (osób nieheteronormatywnych i transpłciowych) oraz ich sojuszniczek i sojuszników w Polsce.
 • Budowanie społeczności sojuszników równości zrzeszającej osoby publiczne, organizacje pozarządowe i ugrupowania polityczne.
 • Prowadzenie działań w całym kraju, dzięki aktywnej współpracy ze wszystkimi organizacjami LGBT+ w Polsce oraz wspieraniu inicjatyw lokalnych.
 • Prowadzenie monitoringu i lobbingu politycznego oraz angażowanie społeczności LGBT+ jako świadomego, aktywnego elektoratu.
 • Monitorowanie orzecznictwa krajowego i europejskiego w zakresie przepisów dotyczących osób LGBT+ ze szczególnym naciskiem na sytuację par tej samej płci.
 • Gromadzenie wiedzy i doświadczeń oraz tworzenie narzędzi prawnych, przygotowujących wprowadzenie przepisów o równości małżeńskiej do polskiego prawa.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej