Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
721 750 465
Adres rejestrowy
Ulica
Kazachska 5 lok. 132
Kod pocztowy
02-999
Miejscowość
Warszawa-Wilanów
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wilanów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000475297
REGON
14686086700000
NIP
525-25-67-453
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich, zagrożonych wykluczeniem. Fundacja wspiera też działania mniejszości narodowych w Polsce oraz działania na rzecz demokratyzacji naszych wschodnich sąsiadów: Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Celami Fundacji są:

  1. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych oraz promocja wolontariatu wśród społeczeństwa.
  2. Wspieranie rozwoju, integracji i aktywizacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z mniejszymi szansami oraz pochodzących z terenów wykluczonych.
  3. Wspieranie działalności i funkcjonowania mniejszości narodowych w Polsce.
  4. Propagowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa.
  5. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę oraz wdrażanie innowacyjnych form edukacji i aktywizacji społeczeństwa.
  6. Wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i tradycji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Izabella Prystasz, prezes
Sebastian Tabor, wiceprezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podobne organizacje

Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej