Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków "R-GAW"

Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków "R-GAW"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
791 051 028
Telefon
531 575 007
Telefon
663 372 792
Adres rejestrowy
Ulica
Głogowa 24
Kod pocztowy
44-207
Miejscowość
Rybnik
Województwo
śląskie
Powiat
Rybnik
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000489391
REGON
24343559200000
NIP
642-31-85-234
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez:

a) podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony: zabytków, cennych historycznie obiektów niebędących oficjalnie zabytkami, krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad nimi;

2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez:

a) edukację społeczeństwa, a w szczególności młodzieży w zakresie obrony cywilnej oraz historii XX wieku;

b) zdobywanie i upowszechnianie informacji dotyczących zabytków oraz rzeczy, urządzeń i budowli o charakterze ochronnym;

3) turystyki i krajoznawstwa, poprzez:

a) udostępnianie do zwiedzania cennych historycznie obiektów ochronnych oraz zabytkowych;

4) ratownictwa i ochrony ludności, poprzez:

a) utrzymywanie w stałej gotowości operacyjnej obiektów ochronnych, przeznaczonych dla ludności cywilnej;

b) informowanie społeczeństwa o lokalizacji, dostępności oraz stanie obiektów ochronnych.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
obronność państwa
Odbiorcy działań

Zarząd

Jakub Ptak, Kanclerz
Wojciech Musiolik, Wiceprezes
Damian Rajca, Prezes Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej