Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa "ONI - TO MY"

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa "ONI - TO MY"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
503 009 761
Adres rejestrowy
Ulica
Piłsudskiego 22 lok. 11
Kod pocztowy
17-200
Miejscowość
Hajnówka
Województwo
podlaskie
Powiat
hajnowski
Gmina
Hajnówka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000481028
REGON
20081353000000
NIP
603-00-75-193
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Fundacji:

  1. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych, jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia.
  2. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin
  3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  4. Wspieranie, podejmowanie, realizacja i promocja różnorodnych działań edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  5. Wspieranie i promocja działań i inicjatyw społecznych na rzecz budowy otwartego społeczeństwa.
  6. Wspieranie i promocja działań i inicjatyw przedstawicieli mniejszości narodowych.
  7. Sprzyjanie zwiększeniu aktywności, samodzielności i integracji społecznej oraz zawodowej.
  8. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami o podobnych celach działania w kraju i za granicą.
  9. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, w tym rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na rzecz budowy otwartego społeczeństwa.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
film
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
wsparcie specjalistyczne
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Alina Ławrynowicz, sekretarz
Maria Bołtromiuk, viceprezes
Natalia Gierasimiuk, prezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej