Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja "Puzzle Nadziei"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
783 473 441
Adres rejestrowy
Ulica
Ptasia 39 lok. 21
Kod pocztowy
65-525
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000491905
REGON
08118192600000
NIP
973-10-16-173
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem fundacji jest wsparcie leczenia i rehabilitacji dzieci.

Ponadto celami fundacji są:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, b) działalność charytatywna, c) ochrona i promocja zdrowia, d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, e) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, f) turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, g) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, h) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, j) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, k) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, l) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, m) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, n) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, o) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, p) promocja i organizacja wolontariatu, q) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, r) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej