Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie Razem Lepiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
729 148 686
Adres rejestrowy
Ulica
Tęczowa 29
Kod pocztowy
05-540
Miejscowość
Zalesie Górne
Województwo
mazowieckie
Powiat
piaseczyński
Gmina
Piaseczno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
14617659100000
NIP
1231270527
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Popularyzowanie wiedzy z dziedziny niepełnosprawności wśród społeczeństwa.
  • Promocja i popieranie wszelkich form zmierzających do aktywizacji osób niepełnosprawnych.
  • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi problematyką osób niepełnosprawnych.
  • Integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnoprawnych.
  • Integracja społeczności lokalnych.
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie.
  • Ochrona przed wykluczeniem społecznym.
  • Przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji oraz patologiom społecznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
teatr
film
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
rehabilitacja, terapia
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
animowanie działań wspólnot lokalnych
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Magdalena Kamińska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej