Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Sektor 3
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
91 350 82 99
Adres rejestrowy
Ulica
Księcia Bogusława X 10 lok. 10
Kod pocztowy
70-242
Miejscowość
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Adres kontaktowy
Ulica
Aleja Wojska Polskiego 63
Kod pocztowy
70-476
Miejscowość
Szczecin
Adres biura
Dni i godziny pracy
poniedziałek - czwartek 11.00 - 19.00, piątek 9.00 - 16.00.
Ulica
Aleja Wojska Polskiego 63
Kod pocztowy
70-476
Miejscowość
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
3 schodki na wejściu do budynku.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000491200
REGON
32146565000000
NIP
852-26-05-918
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest realizowanie działań związanych ze wzmacnianiem sektora organizacji pozarządowych oraz prowadzenie, rozwój i kontynuowanie działań Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3.

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie i promocja organizacji pozarządowych, w tym podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536 ze zm.).
 • działalność charytatywna,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Jakub Sztombka, Dyrektor
Jan Karpierz, Dyrektor
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej