Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Apertus
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
62 782 22 87
Adres rejestrowy
Ulica
Katowicka 8
Kod pocztowy
63-648
Miejscowość
Słupia pod Kępnem
Województwo
wielkopolskie
Powiat
kępiński
Gmina
Baranów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000461240
REGON
30242969500000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2017
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest: 1. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością intelektualną, 2. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 3. Wspomaganie szkoły w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych, 4. Ochrona i promocja zdrowia 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 6. Organizacja i wspomaganie wypoczynku, 7. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 8. Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej