Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Skarby Narodu
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Krakowskie Przedmieście 3
Kod pocztowy
00-047
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000462425
REGON
14667933000000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem fundacji jest: wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego; propagowanie kultury, sztuki i tradycji związanej z Polską, a w szczególności regionem Mazowsza; integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych; wspieranie inicjatyw kulturalnych; ochrona zdrowia oraz aktywizacja osób wykluczonych społecznie (w szczególności osób niepełnosprawnych, osób ze środowisk patologicznych i więźniów) do tworzenia i uczestnictwa w kulturze; wszechstronny rozwój młodzieży w zakresie stwarzania atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i kształtowania osobowości w duchu poszanowania wartości patriotyzmu; ubogacanie wiary, zasad moralnych i etycznych w życiu osobistym i społecznym członków społeczeństwa, zapoznawanie ich z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie w rozwój życia kulturalnego; propagowanie dbałości o kulturę osobistą, troski o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowania środowiska naturalnego; promocja miast i twórców kultur w Polsce oraz poza jej granicami; popularyzacja wiedzy historycznej oraz idei patriotyzmu; dbałość o pamięć i wspieranie porozumienia między narodami. Celem fundacji jest ponadto działalność naukowa i działalność oświatowa na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie tworzenia, wspierania i rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego, wzmacniania poczucia tożsamości i więzi emocjonalnych społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej