Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Integracji Społecznej "Eden"

Fundacja Integracji Społecznej "Eden"
Kontakt
Telefon
22 750 60 66
Adres rejestrowy
Ulica
Cypriana Kamila Norwida 4
Kod pocztowy
05-500
Miejscowość
Piaseczno
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
piaseczyński
Gmina
Piaseczno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000458129
REGON
14667738200000
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Integracja środowiska trzeźwościowego poprzez wymianę doświadczeń, kontakty osób dotkniętych różnymi typami uzależnień oraz sposobami radzenia sobie z chorobą. 2. Promowanie i wspomaganie nabywania nowych wzorców zachowań w relacjach międzyludzkich i postawach prospołecznych. 3. Pomoc w zakresie ochrony rodzin przed patologią społeczną związaną z alkoholizmem i innymi uzależnieniami: a. Organizacja ośrodków rodziny i dziecka, stołówek, szkoleń i kursów różnego typu przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, przedszkoli, warsztatów i świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, b. Organizacja biur pracy, poradni rodzinnych, psychoterapii, warsztatów terapii zajęciowej, poradni dla uzależnionych, świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży i dorosłych, noclegowni dla bezdomnych dotkniętych chorobą alkoholową. 4. Działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna w zakresie zwalczania choroby alkoholowej i innych uzależnień. 5. Działalność w zakresie ochrony zdrowia psychicznego osób dotkniętych chorobą alkoholową i innymi uzależnieniami, ich rodzin i bliskich. 6. Utrwalanie modelu życia bez alkoholu oraz innych używek. 7. Promocja literatury protrzeźwościowej i wiedzy na temat uzależnień. 8. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej. 9. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim. 10. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej. 11. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 12. Działalność sportowa i turystyczna propagująca życie w trzeźwości, w tym prowadzenie obiektów sportowych i turystycznych wykorzystywanych w szeroko pojętej profilaktyce antyalkoholowej i zwalczaniu patologii społecznych. Ciąg dalszy par. 7 statutu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej