Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Wspierania Inicjatyw Sea Scouts
Kontakt
Telefon
515 298 325
Adres rejestrowy
Ulica
Przędzalniana 114/122 lok. 89
Kod pocztowy
93-286
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000455912
REGON
10157485200000
NIP
728-27-92-871
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju inicjatyw z dziedziny sportu, żeglarstwa, rekreacji i turystyki, idei skautingu, edukacji ekologicznej, tolerancji oraz integracji osób niepełnosprawnych i młodzieży z ubogich rodzin.

a. organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży
b. organizowanie i wspieranie imprez turystycznych
c. organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych
d. organizowanie i wspieranie imprez sportowych
e. organizowanie i wspieranie imprez edukacyjno oświatowych
f. organizowanie i wspieranie imprez o charakterze międzynarodowym
g. prowadzenie i wspieranie zajęć o tematyce ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
h. prowadzenie działalności wydawniczej
i. organizowanie kursów, szkoleń i konferencji
j. wspieranie programów rozwoju organizacji pozarządowych
k. inicjowanie projektów współpracy międzynarodowych
l. organizowanie staży, wymian, praktyk i innych form zdobywania praktycznych umiejętności
m. organizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
n. przeprowadzanie wymian naukowych
o. wdrażanie programów integracji społecznej
p. tworzenie programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej i akademickiej.
q. aktywizowanie osób starszych

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Karol Płusa, Sekretarz Zarządu
Krzysztof Koziński, Wiceprezes Zarządu
Janusz Wdzięczak, Wiceprezes Zarządu
Adam Dacz, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej