Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Polsko - Amerykańska Fundacja "Więź Kultur"

Polsko - Amerykańska Fundacja "Więź Kultur"
Zakończyła działalność
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 964 524
Telefon
33 863 24 22
Adres rejestrowy
Ulica
Jana Pawła II 232
Kod pocztowy
34-326
Miejscowość
Pietrzykowice
Województwo
śląskie
Powiat
żywiecki
Gmina
Łodygowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000454846
REGON
24321503400000
NIP
5532512499
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Fundacji:
Promujemy, Co Polskie - Udostępniamy, Co Amerykańskie

Działania Fundacji będą polegały głównie na pozytywnej promocji Polski dla jeszcze jej większego sukcesu gospodarczego, bo "sukces generuje sukces" - aby to, co mamy najlepsze, było bez trudu rozpoznawalne i zauważone zagranicą.

Fundatorzy tej Fundacji są autorami i organizatorami Programu: Bezpośrednia promocja marki polskiej i jej konkretne zlokalizowanie na regionalnej mapie Polski, który realizują na terenach zamieszkałych przez Polonię, terenach Polski i Stanów Zjednoczonych a Polsko-Amerykańska Fundacja "Więź Kultur" Polish-American Foundation "A Bond Between Cultures" jest formalnym odzwierciedleniem tej współpracy, do której przyłączają się sukcesywnie inni partnerzy. Partnerem Fundacji w realizacji jej celów jest nowo powstała sekcja w amerykańskiej Partii Demokratycznej: Polish-American Democratic Organization (Polsko-Amerykańscy Demokraci).

Celami Fundacji są:

 1. Budowanie i promowanie polskiego lobby na arenie międzynarodowej.
 2. Umożliwienie samorządom w możliwie największym stopniu bezpośrednie wypromowanie, zaprezentowanie swojego terenu, jego produktu markowego zagranicą.
 3. Doprowadzenie do jak najściślejszej obustronnie korzystnej współpracy przedstawicieli władz samorządowych, politycznych i biznesu z Polski i ze Stanów Zjednoczonych oraz wzmacnianie obopólnych relacji i przenoszenia ich na wyższy poziom administracji i biznesu w USA.
 4. Promocja Polski za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego.
 5. Dążenie do wspomagania rozwoju gospodarczego, zwiększenia inwestycji w Polsce tzw. lokalnej w tym rozwój przedsiębiorczości wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Stworzenie możliwości polskim przedsiębiorcom, instytucjom, uczelniom, społeczności lokalnej do samodzielnego, bezpośredniego zaprezentowania, promowania swojego produktu zagranicą oraz wśród Polonii.
 7. Umacniania roli i znaczenia Polonii Amerykańskiej w budowie państwowości i demokracji na kontynencie amerykańskim przez promowanie polskich i polonijnych osiągnięć, w tym gospodarczych, naukowych i kulturalnych wśród społeczności amerykańskiej, tym samym zaznaczenie wpływów polskich w rozwoju najpotężniejszego państwa na świecie.
 8. Dążenie do większego zaangażowania Amerykanów oraz Polaków mieszkających poza granicami na rzecz lobbingowych i promocyjnych działań na rzecz Polski na swoim terenie zamieszkania i w swojej branży.
 9. Wzmacnianie integracji Polonii z Polską oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między tymi wspólnotami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwłaszcza młodzieży, studentów i wolontariuszy z Polski i Polaków mieszkających zagranicą.
 11. Zwiększenie obecności Polski, jako atrakcyjnego celu podróży, w zagranicznych i polonijnych mediach.
 12. Promocję i organizację wolontariatu wśród społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród Polaków zamieszkujących zagranicą na rzecz promocji Polski.
 13. Wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 14. Poprawienie dostępu i prawidłowego korzystania z amerykańskiego systemu sprawiedliwości przez obywateli polskich zamieszkałych w USA.
 15. Doprowadzenie do stałej współpracy Sądów Amerykańskich z Sądami w Polsce dotyczących spraw Polaków zamieszkałych w USA.
 16. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej