Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
570 660 216
Telefon
607 615 038
Adres rejestrowy
Ulica
Gryfa Pomorskiego 48c lok. 9
Kod pocztowy
81-572
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Adres kontaktowy
Ulica
Oliwska 33A lok. 12
Kod pocztowy
80-563
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000450642
REGON
22183814300000
NIP
5862281519
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą wizją jest społeczeństwo otwarte na różnorodność i wykorzystujące jej potencjał.
Społeczeństwo, w którym każdy/każda rozumie i jest rozumiany/rozumiana przez pozostałych.

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń ukierunkowanej na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej
wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w obszarze edukacji równościowej.

About

The mission of Foundation Institut for Socio-Economic Balance is an inclusive sociaty, which can uses benefits of diversity. The society, in which everyone understand and is understood by the others.

Our mission is to create the space for dialogue, sharing the ideas and experiences leaded to develop civic and social activities of each social groups and institutions working in the field of education

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Katarzyna Błasińska, Członkini Zarządu
Hanna Rugała, Członkini Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej