Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja 2035
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
603 866 547
Telefon
796 543 893
Telefon
603 753 729
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w biurze fundacji ul. Rewolucji 1905r. 82 lok. 40, 90-223 Łódź
Ulica
Srebrna 11 lok. 7
Kod pocztowy
91-316
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
bezpłatny parking, portiernia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000463170
REGON
10161023000000
NIP
726-26-52-167
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest budowa obywatelskiego społeczeństwa przyszłości z uwzględnieniem prognozy demograficznej przewidującej, że w 2025 roku 40% mieszkańców kraju będzie w wieku 50+. Działania adresujemy do obecnych seniorów i młodego pokolenia, które za 20 lat zmierzy się z konsekwencjami zmian demograficznych. Priorytetem dla nas są solidarność pokoleń, edukacja, kształtowanie postaw tolerancji, włączanie do aktywności społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych, zwłaszcza osoby starsze zagrożone wykluczeniem. Chcemy zmienić negatywny wizerunek starości postrzeganej jako pozbawiony wyzwań i bezproduktywny etap życia człowieka, grożący izolacją i wykluczeniem społecznym.
Starzenie się całych populacji to tendencja ogólnoeuropejska, a może nawet ogólnoświatowa. Dlatego uważamy, że należy już dziś zacząć przygotowania do nadchodzących zmian w strukturze społeczeństwa poprzez upowszechnianie postaw tolerancji, szacunku dla innych, a przede wszystkim poprzez edukację i profilaktykę łagodzącą negatywne skutki ewolucji.

Fundacja 2035 współpracując z innymi fundacjami i organizacjami (m.in. Fundacją „Miłorząb” fundacja-milorzab.pl, Zieloną Łodzią, Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego):

 • bierze udział w akcjach społecznych na rzecz seniorów (wolontariat - edukacja cyfrowa jako Latarnicy PCRS latarnicy.pl),
 • promuje uczenie się przez całe życie (projet ENPSYGE) i aktywność fizyczną (wolontariat - Nordic Walking zielonalodz.pl)
 • współorganizuje wydarzenia (m.in. „Prywatka u seniora” w Pabianicach)
 • zainicjowała powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Międzypokoleniowe Współpracy i Wymiany Doświadczeń przy UMŁ (aktywniobywatele.uml.lodz)
 • złożyła wraz z łódzkimi Latarnikami projekt do Budżetu Obywatelskiego L0088 Cyfrowa Łódź 50+

W swoich działaniach skupiamy się przede wszystkim na:

 • innowacyjnym edukowaniu seniorów (nauka przydatnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie umiejętności, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu),
 • szkoleniach aktywizująco-motywujących, psychoterapii, pomocy interwencyjnej
 • kształtowaniu postaw tolerancji, tworzeniu środowiskowych grup wsparcia sprzyjających integracji wewnątrz i międzypokoleniowej
 • stwarzaniu warunków do asymilowania przez przedstawicieli różnych grup wiekowych, a zwłaszcza przez osoby starsze, nowości technicznych, zmieniających się norm społecznych i ekonomicznych
 • dbamy o jakość naszych działań poprzez analizę ankiet ewaluacyjnych i wdrażanie wynikających z nich wniosków oraz poprzez stałe podnoszenie kompetencji (udział w szkoleniach dla ngo)
 • upowszechnieniu idei wolontariatu wraz z przygotowaniem wolontariuszy
 • działaniach zmierzających do usprawnienia systemu usług oferowanych obywatelom - społecznym audycie polegającym na monitorowaniu i recenzowaniu jakości i dostępności usług w edukacji, służbie zdrowia i pomocy społecznej,
 • podejmowaniu działań zmierzających go wyeliminowania złych praktyk w życiu
  społecznym, inicjowaniu akcji społecznych z zakresu działań statutowych Fundacji
 • budowaniu nowych sieci wsparcia (Internet, budowanie płaszczyzn wymiany informacji i usług)
 • promocję celów fundacji w mediach

Jako nowo powstała fundacja jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz osobami prywatnymi, które w swoich działaniach kierują się zbieżnymi z naszymi priorytetami i wartościami.

Od lipca 2013:

 • Prowadzimy nieodpłatne szkolenia komputerowe i konsultacje dla osób 50+
 • Prowadzimy nieodpłatne konsultacje z zakresu life coachingu dla osób 50+ zagrożonych bezrobociem

W najbliższym czasie chcemy:

 • Rozpocząć warsztaty aktywizująco- terapeutyczne dla seniorów (grupa wsparcia dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Maria Magdalena Poulain, prezes zarządu
Tomasz Gałka, wiceprezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej