Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Kropka - Wolni Od Uzależnień

Stowarzyszenie Kropka - Wolni Od Uzależnień
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
600 964 749
Adres rejestrowy
Ulica
Okopowa 15A lok. 9
Kod pocztowy
78-100
Miejscowość
Kołobrzeg
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
kołobrzeski
Gmina
Kołobrzeg
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000467133
REGON
32139563600000
NIP
671-18-13-947
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Kształtowanie u swoich członków modelu życia wolnego od uzależnień.
 2. Popieranie i propagowanie wszelkich dążeń do ograniczenia i wyeliminowania spożycia alkoholu środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w społeczeństwie, poprzez współdziałanie z poradniami odwykowymi, zakładami pracy, a także instytucjami i organizacjami zainteresowanymi zapobieganiu problemom alkoholowym i narkomanii.
 3. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 2. Szkolenie osób, które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym od alkoholu, środków psychoaktywnych, hazardu, Internetu i wszelkim uzależnieniom behawioralnym, oraz które chcą pomagać ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 3. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu i innych środków odurzających oraz promocji zdrowego, trzeźwego życia.
 4. Organizowanie punktów informacyjno - konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania.
 5. Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów i grup samopomocowych w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.
 6. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu i innych środków odurzających.
 7. Niesienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i socjalnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 8. Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej