Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+

Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+
Kontakt
E-mail
Pokaż
68 325 89 44
722 363 625
68 325 89 44
Adres rejestrowy
Ulica
Kożuchowska 30
Kod pocztowy
65-364
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
Lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Gmina
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000492289
REGON
08118248100000
NIP
929-18-57-720
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest aktywizacja gospodarcza, zawodowa i społeczna osób w grupie wiekowej 50+ oraz udział w realizacji lub tworzeniu podstaw wszelkiego rodzaju europejskich, rządowych i samorządowych programów związanych ze zwiększaniem możliwości zatrudnienia i aktywności tych osób, a także wszelkie działania integracyjne i inicjatywne w społeczności lokalnej - poprzez, między innymi:

  • współpracę z Urzędami Pracy, Wojewódzką Radą Zatrudnienia, pracodawcami i otoczeniem biznesowym w zagospodarowaniu chętnych do podjęcia zatrudnienia, także poprzez działalność agencji zatrudnienia
  • pomoc w założeniu działalności gospodarczej i jej początkowym okresie poprzez działalność doradczą i Inkubator Przedsiębiorstwa
  • stworzenie profesjonalnego, mobilnego Banku Fachowców do prac zleconych, dorywczych, nietypowych, sezonowych, w niepełnym etacie, itp.
  • stworzenie interaktywnego Banku Zainteresowań i Pomysłów dla aktywnych, twórczych ludzi z pasją
  • szkolenie pracowników na zapotrzebowanie rynku pracy i konkretnych pracodawców, w tym na specjalistycznych Symulatorach Przedsiębiorstwa
  • działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w tym rozwoju ekonomii społecznej, solidarności pokoleń i opieki nad seniorami
  • wspieranie działalności innowacyjnej, działania na rzecz ochrony środowiska, wspieranie postaw aktywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  • działanie na rzecz społeczności lokalnych, promocji aktywności osób starszych, wolontariatu, prowadzenie działalności reklamowej i wydawniczej w zakresie statutowym, itp.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porady prawne, pomoc prawna
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Piotr Fabich, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Kominek, Prezes Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji