Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej
Kontakt
Telefon
85 743 50 22
Telefon
85 743 50 22
Adres rejestrowy
Ulica
Zamenhofa 27
Kod pocztowy
15-435
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000490964
REGON
05035549000000
NIP
542-20-70-942
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Wszystkie sprawy publiczne o istotnym znaczeniu dla Białorusinów nie zastrzeżone konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz innych podmiotów, a wynikające z etnicznego charakteru ziem zamieszkałych przez Białorusinów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprawy publiczne o znaczeniu krajowym i lokalnym, których wykonanie wymaga współdziałania z organami władzy, administracji rządowej i samorządami, a w szczególności: polityczne, samorządowe, kulturalne, oświatowe, narodowe, językowe, religijne, społeczne, gospodarcze, rolnicze, ekologiczne, wydawnicze, dziennikarskie, kolportażowe, informacyjne, szkolnictwa wszystkich szczebli, bibliotekarskie, muzealne i opieki nad zabytkami, naukowe, artystyczne, literackie, sportowe, turystyczne. 2. Wypracowywanie wspólnego stanowiska do rozmów z władzami Rzeczypospolitej Polskiej dla rozwiązywania problemów nurtujących Białorusinów oraz w sprawie reprezentacji w sejmie, senacie, rządzie i rządowej administracji terenowej. 3. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między członkami związku lub innymi organizacjami poddającymi spór pod rozstrzygnięcie arbitrażu związku zgodnie z zasadami prawa cywilnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej